Penetrace D-2802A Zobrazit větší

Penetrace D-2802A

Nový produkt

balení: PET obaly 1, 3, 5, 50 kg
technický list: [PDF]
bezpečnostní list: [PDF]  
prohlášení o shodě: [PDF] 

Více informací

Více informací

Charakteristika: D-2802A je bílá nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru mísitelná s vodou v libovolném poměru. D-2802A je nehořlavá a nejedovatá, pouze u osob zvláště citlivých se může projevit mírná dráždivost. Odpařením vody z tenké vrstvy disperze se tvoří při teplotě vyšší než +5°C souvislý, hladký, slitý, transparentní film vhodných pojivových vlastností.
Použití: Pro penetraci savých podkladů, bezprašnou úpravu betonů, přípravu polymervápenaté malty a malt se zvýšenou odolností.
Aplikace a ředění: Dbejte pokynů uvedených na etiketě.
Spotřeba: 150-250g/m2 (po naředění) V praxi dle savosti a typu podkladu