Silikonová penetrace PD-SI Zobrazit větší

Silikonová penetrace PD-SI

Nový produkt

balení: PET obaly 1, 5, 50 kg
technický list: [PDF]
bezpečnostní list: [PDF] 
prohlášení o shodě: [PDF]
 

Více informací

Více informací

Charakteristika: PD-Si je nízkoviskózní mléčně zabarvená kapalina s modrou fluorescencí, charakteristického zápachu, mísitelná s vodou v libovolném poměru. PD-Si je nehořlavá a nejedovatá, pouze u osob zvláště citlivých se může projevit mírná dráždivost.
Použití: Pro penetraci savých podkladů před aplikací silikonových fasádních barev a omítkovin ke zlepšení jejich přídržnosti k podkladu.
Aplikace a ředění: 1díl PD-Si : 1-1,5dílu vody. Dále dbejte pokynů uvedených na etiketě.
Spotřeba: 150-250g/m2 (po naředění) V praxi dle savosti a typu podkladu